Coaching życiowy online

Dla klientów indywidualnych | Zyskaj harmonię i równowagę w swoim życiu. Realizuj plany i marzenia. Coaching życiowy online. Tak jak Ci wygodnie.

Prowadzę indywidualne oraz grupowe sesje coachingu życiowego dla klientów indywidualnych w formie online, na wybranej platformie (np. Google Meets, Microsoft Teams, itp.) Jestem dyplomowanym psychologiem biznesu, entuzjastą rozwoju osobistego, coachem i przedsiębiorcą. Moją misją jest pomaganie drugiemu człowiekowi w wydobywaniu jego potencjału i realizacji zamierzonych celów. W mojej pracy słucham, rozmawiam i zadaję pytania. Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. Coaching życiowy online.


Coaching indywidualny online

Jest to partnerska relacja w wersji online, której celem jest wspieranie Twojego osobistego i zawodowego rozwoju.
To proces skupiający się na Tobie, Twoich celach i aspiracjach, prowadzący do odkrycia Twojego potencjału i wzmocnienia Twoich mocnych stron.

Korzyści:

-Określisz klarowne cele i opracujesz plan działania, który będzie prowadził Cię do sukcesu.
-Podejmiesz kroki, dzięki którym pokonywasz przeszkody i osiągniesz zamierzone rezultaty.
-Odkryjesz swoje wartości, przekonania i zasoby wewnętrzne, co przyczyni się do wzrostu samoświadomości i zaufania do siebie.
-Dzięki regularnym sesjom coachingowym nauczysz się radzić sobie ze stresem, lękiem czy niepewnością.
-Będziesz uczył/a się skutecznych technik komunikacji, zarządzania czasem, budowania relacji i wielu innych.

Coaching dla par online

Jest to proces, który pomaga partnerom zrozumieć swoje potrzeby, komunikować się efektywniej i wspólnie pracować nad budowaniem satysfakcjonującej relacji. To bezpieczna przestrzeń, w której można otwarcie wyrazić swoje uczucia i obawy, a także poszukać konstruktywnych rozwiązań. Wersja online.

Korzyści:

-Udoskonalicie umiejętności słuchania i wyrażania Waszych potrzeb.
-Poprawicie jakość dialogu, dzięki czemu łatwiej będziecie porozumiewać się i unikać konfliktów.
-Nauczycie się wzmacniać swoją więź emocjonalną i budować wspólne cele.
-Zrozumiecie jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i przekształcać je w szanse na wzrost i pogłębienie relacji
-Razem określicie cele, które chcecie osiągnąć jako para. Opracujecie plan działania, który pozwoli Wam zbliżyć się do Waszych marzeń.
-Lepiej zrozumiecie siebie nawzajem, dzięki czemu możecie stać się silnym wsparciem dla siebie w każdym aspekcie życia.

Coaching grupowy online

Czy wyobrażasz sobie przestrzeń, w której możesz dzielić się swoimi celami, doświadczeniami i wzajemnie motywować się do osiągania sukcesu? Coaching grupowy pozwoli Ci rozwijać się w otoczeniu współtowarzyszy o podobnych aspiracjach. Sesje coachingu grupowego są prowadzone dla osób o wspólnych interesach i celach rozwoju. Wersja online.

Korzyści:

-Będziesz mógł dzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i rozwiązaniami z innymi.
-W grupie ludzi o różnych doświadczeniach i punktach widzenia masz szansę zobaczyć swoje cele i problemy z różnych perspektyw.
To cenna szansa na poszerzenie swojej świadomości i odkrycie nowych rozwiązań.
-Możesz korzystać z doświadczenia coacha i uczyć się od innych osób. Zaoszczędzi to Twój czas i poprawi efektywność w wykorzystywaniu swoich możliwości.
-Biorąc udział w coachingowych sesjach grupowych, czujesz się odpowiedzialny/a za swoje postępy, co dodatkowo zwiększa zaangażowanie i skuteczność działań.
-Coaching grupowy daje okazję do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, empatii, współpracy i budowania relacji interpersonalnych.

Coaching rodzinny online

Podczas coachingu rodzinnego, pomagam zrozumieć rodzinom swoje dynamiki, wzajemne potrzeby i cele. To przestrzeń, w której wszyscy członkowie rodziny mogą wyrażać swoje uczucia, obawy i potrzeby, a także pracować razem nad budowaniem zdrowych i satysfakcjonujących relacji.

Korzyści:

-Nauczycie się skutecznych technik komunikacji, które pomogą Wam lepiej się dogadywać i zrozumieć nawzajem.
-Zrozumiecie jak rozwiązywać powstałe konflikty w sposób konstruktywny, dzięki czemu unikniecie wzajemnych zachowań prowadzących do nieporozumień.
-Zbliżycie się do siebie, tworząc trwałe więzi oparte na szacunku, miłości i zrozumieniu.
-Zidentyfikujecie indywidualne potrzeby każdego członka rodziny, co pozwoli na lepsze dopasowanie się do siebie.
-Określicie wspólne plany i cele, które chcecie osiągnąć jako rodzina.

Coaching zdrowia online

Jest to proces w wersji online skupiający się na Twoim dobrostanie fizycznym i emocjonalnym. Podczas sesji będę wspierał Cię w identyfikowaniu Twoich celów zdrowotnych, opracowaniu planu działania i utrzymaniu motywacji w procesie zmiany nawyków.

Korzyści:

-Nauczycie się skutecznych technik komunikacji, które pomogą Wam lepiej się dogadywać i zrozumieć nawzajem.
-Zrozumiecie jak rozwiązywać powstałe konflikty w sposób konstruktywny, dzięki czemu unikniecie wzajemnych zachowań prowadzących do nieporozumień.
-Zbliżycie się do siebie, tworząc trwałe więzi oparte na szacunku, miłości i zrozumieniu.
-Zidentyfikujecie indywidualne potrzeby każdego członka rodziny, co pozwoli na lepsze dopasowanie się do siebie.
-Określicie wspólne plany i cele, które chcecie osiągnąć jako rodzina.

Coaching rodzicielski online

Coaching rodzicielski to proces, który pomaga rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i radzeniu sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. Podczas sesji odnajdziesz odpowiednie rozwiązania i strategie, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć swoje dzieci i wspierać ich rozwój.

Korzyści:

-Stworzycie relację współpracy i zaufania.
-Poznacie strategie rozwiązywania problemów w kontaktach z dzieckiem.
-Będziecie świadomi jak określone wzorce i zachowania wpływają na relacje z dzieckiem.
-Nauczycie się jak dotrzeć do swojego dziecka w sposób zgodny z wartościami Waszego systemu rodzinnego.

tel:727-545-619
mail:gabinet@coco-coaching.pl
wygodna rejestracja tutaj

Masz pytania? Interesuje Cię coaching lub szkolenia zamknięte? Napisz do mnie lub zadzwoń. We wszystkim Ci pomogę.

Mikołaj Londo Coco Bystre Rozwiązania
NIP: 8992972554
tel. 727-545-619
50-428 Wrocław, ul. Krakowska 127 / 1 (I.piętro)
gabinet@coco-coaching.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 8-18.
W przypadku chęci spotkania w biurze, proszę o wcześniejsze umówienie wizyty.

Szanowny Kliencie,
Chciałbym poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez moją firmę Mikołaj Londo Coco Bystre Rozwiązania z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 127 lok. 1, 50-428, NIP: 8992972554. Moim celem jest zapewnienie Ci pełnej ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa danych, które mi przekazujesz poprzez powyższy formularz kontaktowy.
1.Cel przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Tobą i prezentacji oferowanych przeze mnie usług. Jako podstawę prawną przetwarzania danych uznaję uzasadniony interes Administratora, którym jest komunikacja z Klientami i prezentacja oferty.
2.Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Przysługują Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym prawo do ich modyfikacji i usunięcia, dostępu do przekazanych danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych produktów i usług realizowanych przez Administratora. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się ze mną za pomocą danych kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej.
3.Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po zakończeniu tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
4. Bezpieczeństwo danych: Dokładam wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Wykorzystuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane.

Dziękuję za zaufanie.